จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติพระนครศรีอยุธยา นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าพบผู้ต้องขังก่อนปล่อยเพื่อดำเนินการในการติดตาม แก้ไขฟื้นฟู สงเคราะห์ผู้พ้นโทษหลังปล่อย [2018-10-30]