จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ศาลปกครอง [2018-10-30]

กรมคุมประพฤติศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ศาลปกครอง

 

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 กรมคุมประพฤติ นำโดยนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานการดำเนินการด้านเทคโนโลยีจากศาลปกครอง เกี่ยวกับการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการจากศาลปกครอง ซึ่งมีนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองรักษาราชการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีของศาลปกครองสูงสุด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการและศึกษาดูการปฏิบัติงานของศาลปกครอง ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร