จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดน่าน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม [2018-10-30]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดน่าน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษย้ำนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับ ตามนโยบายในด้านการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาชนสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่งสังคม ด้วยการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่สูง (มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ) ณ วัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  และเดินทางต่อไปยังจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ กลุ่มทอผ้าบ้านชาวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน