จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม [2018-10-26]

วันนี้ (26 ตุลาคม 2561) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานบังคับคดีศรีสะเกษ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงาน ตัวชี้วัด รวมถึงการใช้ระบบ DXC ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ