จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ของกรมบังคับคดี [2018-10-26]

กรมคุมประพฤติร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ของกรมบังคับคดี

       วันนี้ (26 ตุลาคม 2561) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ของกรมบังคับคดี โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี