จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ [2018-10-24]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,นโยบายท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติ smart probation,ปรับโครงสร้างอัตรากำลัง,แนวทางการขับเคลื่อนงาน ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ วันนี้ (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี .
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)