จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


คป.สมุทรสงครามร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [2018-10-24]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม (วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561) นายนพพร บ่ายแสง    ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามและยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้

ในช่วงเช้า เวลา 07.30 นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และ เวลา 08.20 นาฬิกา ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ            พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ในช่วงเย็น เวลา 19.00 นาฬิกา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า         เจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสารดาวน์โหลด :

89863.jpg

44571441_1894252120663386_8899937639138852864_o.jpg

44571546_1894252563996675_7954520431396913152_o.jpg

44593803_1894251460663452_6676152608635224064_o.jpg

44624648_1894251487330116_5868436330190471168_o.jpg