จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สคป.จ.จบ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดมาบไผ่ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จ.จันทบุรี [2018-10-24]