จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [2018-10-18]

วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ (อาคารบี) ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าว เป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดี และประสบการณ์ในเวทีระดับสากลและระดับภูมิภาค