จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพ และสร้างงานสร้างอาชีพ (ทำไม้กวาดทางมะพร้าว) [2018-10-17]