จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม [2018-10-17]

วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กระทรวงยุติธรรมกับการอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่” ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม 1-5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการอำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่องในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม อันเป็นการสอดรับกับภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรม 4 จำเป็นเร่งด่วน เร่งรัด ต้านภัย ยาเสพติด ปราบทุจริต คอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ควบคู่กับคุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน และ 3 จำเป็นยั่งยืน สร้างการรับรู้กฎกติกา ร่วมพัฒนาเครือข่าย มุ่งเดินหน้าสามัคคีปรองดอง