จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม [2018-10-16]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม

 

              วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) เวลา 9.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยเน้นเรื่องการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามกรอบตัวชี้วัดของกระทรวง การพัฒนางานทั้ง Function Base Area Base และ Agenda Base เพื่อยกระดับการทำงาน ให้รู้สิทธิ์ รู้หน้าที่ ไทยนิยมยั่งยืน สร้างความเป็นธรรมครอบคลุมทุกพื้นที่ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังกำชับในเรื่องการทำงานเชื่อมโยงกับ  8 หน่วยงาน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องถ่ายทอดแผนการดำเนินงานในระดับกรมไปจนถึงระดับพื้นที่ ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร