จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี คุมเข้ม เฝ้าระวัง ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด [2018-10-11]