จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ (รับสมัครงานพนักงานทั่วไป) [2018-10-11]