จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมใจถวายปอเทือง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 [2018-10-11]