จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [2018-10-11]

คุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวธนพร ธนไพบูรณ์สถาพร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำงานบริการสังคม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบศาลจังหวัดทองผาภูมิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน  ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒๑ คน วันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)