จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.สมุทรสงครามจัดโครงการดูแลด้วยใจ พ้นไปด้วยดี [2018-10-11]

วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และ กลุ่มคุมความประพฤติ จัดโครงการ "ดูแลด้วยใจ พ้นไปด้วยดี" กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัสมุทรสงคราม โดยมี นางเพียงเดือน มหานีรานนท์ คงเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติ เป็นผู้ปฐมนิเทศ