จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อส่วนรวม และจัดกิจกรรมการจัดการกับความเครียด ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อ.หนองไผ่ [2018-10-10]