จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม [2018-10-09]

วันนี้ (9 ตุลาคม 2561) อาสาสมัครคุมประพฤติธนกฤต เชาว์นิธิ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม และนำส่งผลการปฏิบัติงานสอดส่อง พร้อมทั้งปรึกษาการให้การสงเคราะห์การประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิดในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ให้คำปรึกษา/แนะนำ