จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติพาทัวร์เรือนจำป้องปรามการกระทำผิดซ้ำ [2018-10-09]

คุมประพฤติพาทัวร์เรือนจำป้องปรามการกระทำผิดซ้ำ

           วันนี้ (9 ตุลาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติโดยสำนักงานคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติศึกษาดูงานในเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติดูการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ในเรือนจำ เพื่อการสร้างความตระหนักรู้ และป้องปรามให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติพ้นคุมความประพฤติไปได้ด้วยดี เช่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการทัวร์เรือนจำ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าดูงานเรือนจำตามแดนต่างๆรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางขอนแก่น และทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

 

           นอกจากนี้การศึกษาดูงานในเรือนจำยังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรือนจำกลางนครพนม มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน  37 คน เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำ ในแดนหญิง เช่น ห้องบริบาลทารก การฝึกอาชีพทำเบเกอรี่ งานเย็บผ้า แดนสูทกรรมดูประกอบอาหาร สถานที่ควบคุมตัวเพื่อตรวจพิสูจน์ ศูนย์ควบคุมและประสานงานกลางฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง ฝ่ายการศึกษาและฟังบรรยายสรุปภาพรวม โดยมีวิทยากรบรรยายจากเรือนจำกลางนครพนม  ณ เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้พ้นคุมความประพฤติ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการกำลังใจฯ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย เช่นเดียวกับ