จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 [2018-10-05]

คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561

 

            วันนี้ (5 ตุลาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดหัวข้อรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรและช่วงเวลาดำเนินงานเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ในทุก ๆ ปี โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีขับรถเมาสุรา สร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิดเพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  โดยจัดให้ทำงานบริการสังคมตรงกับลักษณะฐานความผิด เช่น อาสาจราจร การทำงานบริการสังคมโดยช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในคดีขับรถขณะเมาสุรา และช่วยเหลือดูแลเหยื่อเมาแล้วขับ