จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ [2018-10-05]