จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 128 ปี [2018-10-05]

             วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2561 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรมรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 128 ปี พร้อมมอบเงินเพื่อสบทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล  มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลางโดยมีนางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารใหม่  กรมบัญชีกลาง  ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

กรมบัญชีกลาง 1 กรมบัญชีกลาง 2