จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6,11 [2018-10-05]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6,11

             เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2561  เวลา 15.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรมรักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6และ 11 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน  รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนะแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีนางธารินี แสงสว่าง  ผู้อำนวยการคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1  นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 และนางสุมาลี มาดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ห้องทำงานส่วนต่างๆของสำนักงาน   สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6 และ11  ถนนพรานนก  กรุงเทพมหานคร