จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพื้นที่ ภาค ๗ (สัญจร) [2018-10-04]

คุมประพฤติ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพื้นที่ ภาค ๗ (สัญจร)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วย นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพื้นที่ ภาค ๗ (สัญจร) โดยมี นายสุทิน แก้วมาก นายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้ (๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)