จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกมาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-10-04]