จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2018-10-04]