จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี [2018-10-04]

คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ๒ คน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)