จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดพิธีสาบานตน ลด ละ เลิก สุรา ยาเสพติด ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [2018-10-03]