จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าคาราวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และเข้าพบผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ [2018-10-03]