จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน [2018-10-03]

                วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 นาฬิกา นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและคณะผู้บริหารกรมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร