จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


นายคนอง รอดทอง เข้าคารวะอัยการจังหวัดนครศรีฯ,และประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง [2018-10-02]