จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


นายคนอง รอดทอง เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.นครศรีฯ [2018-10-02]