จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


คุมประพฤติลพบุรี จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ภาคประชาชน [2018-09-27]