จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติสมุทรปราการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่# [2018-09-27]