จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.ปทุมธานีและสาขาธัญบุรีจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ [2018-09-26]