จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติย้ำนโยบาย 4P สร้างมาตรฐานสู่การเป็น Smart Probation [2018-09-26]

วันนี้ (26 กันยายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/ 2561 พร้อมถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 จำเป็นต่อเนื่อง
4 จำเป็นเร่งด่วน และ 3 จำเป็นยั่งยืน และเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย 4
P ในการสร้างมาตรฐานทั้งบุคลากร การปฏิบัติงาน และหน่วยงาน สู่การเป็น Smart Probation โดยเฉพาะการจัดฐานข้อมูล Big Data เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การวางกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบ Digital Service ครอบคลุมถึงมาตรการ Cyber Security และมาตรการลดใช้กระดาษ Zero Copy โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความคืบหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ โครงการคืนคนดีสู่สังคม การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การขับเคลื่อนบ้านสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) การพัฒนามาตรฐานงานคุมประพฤติ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด การเตรียมความพร้อมรองรับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และแนวทางการลดใช้พลาสติกในหน่วยงาน