จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สนง.คปพ.จ.สต จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ [2018-09-26]

เอกสารดาวน์โหลด :

EM 26.9.61.jpg