จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “โรงเรียนอุปถัมภ์” [2018-09-26]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โรงเรียนอุปถัมภ์

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด  จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โรงเรียนอุปถัมภ์ โดยจัดกิจกรรมประเภทการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติฯได้ขออนุญาตทางโรงเรียนขอใช้ห้องสมุดจัดมุมการเรียนรู้ขึ้น  ด้วยการนำสื่อแผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่ภารกิจงานคุมประพฤติจัดวางให้อ่านศึกษา และจัดให้มีสัญญาลักษณ์ คิวอาร์โค้ด(QR CODE) ไว้ภายในห้องสมุดให้นักเรียนได้สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือขอตนเองเข้าสู่ลิงค์วีดีทัศน์ต่างๆ ของโครงการฯ   โดยภายหลังจากจัดมุมการเรียนรู้เสร็จได้มีนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดให้ความสนใจศึกษาและได้ซักถามข้อมูล  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์และให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ เช่น โทษทางอาญาและผลกระทบจากการดื่มสุราแล้วขับขี่รถ , ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring Tag หรือ EM เป็นต้น เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ กันยายน ๒๕๖๑)