จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติ จักโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีอำนาจสั่งใช้เกี่ยวกับการนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-09-26]