จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-09-26]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวนและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี (ศอ.ปส.จ.กจ.) ได้ดำเนินการอบรมฯ ให้กับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพนมทวน วันนี้ (๒๖ กันยายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ กันยายน ๒๕๖๑)