จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมแผนปฎิบัติการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สู่การพัฒนา SMART PROBATION” [2018-09-26]