จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-09-25]

เอกสารดาวน์โหลด :

DSCF7403.JPG