จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ฝึกการเชื่อมพื้นฐาน” ณ บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (บ้านคุณพระช่วย วัดบุญนารอบ) [2018-09-24]