จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ [2018-09-24]

คุมประพฤติ จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring Tag หรือ EM มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมีนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและดำเนินการบรรยายฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน วันนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ ห้องนรดี อเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)