จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ [2018-09-22]