จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการฝึกอบรม การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data [2018-09-22]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการฝึกอบรม การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data

      วันนี้ ( 22 กันยายน 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางอัญชลี พัฒนสาร  นายพยนต์ สินธุนาวา และนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม หลักสูตรเทคโนโลยี Big Data สำหรับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องสัมมนา01 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

      การอบรมหลักสูตร Big Data สำหรับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data รวมทั้งข้อมูลที่แสดงถึงสถานะของกระบวนการดำเนินการของหน่วยงาน ข้อมูลจะถูกจัดเก็บผ่านทางกระบวนการและตัววัดข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานได้วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ จัดเรียงเพื่อจัดกลุ่มจำแนกกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือการปฏิบัติการ ด้วยการยกระดับการบริการภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล ปรับกระบวนการทำงานในปัจจุบันให้เข้าสู่ระบบดิจิตอลต่อไป