จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ [2018-09-21]

คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ (ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดในชุมชน รวมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน  ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)