จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอท่ามะกา [2018-09-21]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอท่ามะกา

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณภา เกตุประทุม  รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา ณ ศูนย์ฯ ท่ามะกา(วัดท่ามะกา) วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ วัดท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี .

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)