จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ [2018-09-20]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ

          วันนี้ ( 20 กันยายน 2561 ) กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ โดยมีนางพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมและมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบริหาร
ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

        ในการประชุมมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงผังกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งแจ้ง เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานของกรมคุมประพฤติด้วย